Bilimsel Program

13 Nisan 2017 / Salon A
13:00-15:00 Yüz Estetik Cerrahisi (Vaka Tartışmaları)
Oturum Başkanı : Prof. Dr. İbrahim Hızalan
Moderatör : Prof. Dr. Tamer Erdem
Doç. Dr. Eren Taştan
Dr. Naser Dadaşzade
Prof. Dr. Fatih Öktem
Prof.Dr. Yusufhan Süoğlu
Op. Dr. Süreyya Şeneldir
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-17:30 Baş Boyun Kanserleri (Vaka Tartışmaları)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümit Uluöz
Moderatör: Prof. Dr. Tarık Babür Küçük
Prof. Dr. Günter Hafız
Prof. Dr. H. Hakan Coşkun
Doç. Dr. Güleser Saylam Kılıç
Doç. Dr. Nilda Sütay Süslü
17:30-18:00 Konferans : Prof. Dr. Mustafa Gerek (Horlama ve Uyku Apnesi)
18:30-20:00 Açılış (Nasuh Mahruki)
13 Nisan 2017 / Salon B (GENÇ KBB)
13:00-15:00
Oturum Başkanı:
13:00-13:15 Dr. Burak Olgun (Larenks Değerlendirme Yöntemleri)
13:15-13:30 Dr. Ziya Saltürk (Sesin Objektif Değerlendirilmesi –Ses Analizi)
13:30-13:45 Dr. Saime Güzelsoy Sağıroğlu (Kekemelik)
13:45-14:00 Dr. Arzu Tüzüner (Pediatrik - Erişkin Vokal Kord Lezyonlarının Farkları)
14:00-14:15 Dr. Seher Şirin (Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonu)
14:15-14:30 Dr. Müge Özçelik (Larengofarengeal Reflü)
14:30-14:45 Dr. Mustafa Çelik (Nazal Rezonans Bozuklukları)
14:45-15:00 Dr. Ayşe Öznur Akidil (Temel Ses Terapisi Teknikleri)
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-18:00
Oturum Başkanı: Dr. Asım Kaytaz
15:30-15:45 Dr. Tuba Bayındır (Endoskopik Sinüs Cerrahisi-Komplikasyonlardan Kaçınma)
15:45-16:00 Dr. Selvet Erdoğan (Frontal Sinus Ostiyumuna Yaklaşım)
16:00-16:15 Dr. Süay Özmen (Endoskopik Sfenopalatin Arter Ligasyonu)
16:15-16:30 Dr. Şenol Çomoğlu (Nüks İnverted Papillomlarda Kombine Yaklaşım)
16:30-16:45 Dr. Zahide Mine Yazıcı (Endoskopik Anjiofibrom Rezeksiyonu)
16:45-17:00 Dr. Mehtap Özkahraman Kınık (Endoskopik DSR)
17:00-17:15 Dr. Kağan İpçi (BOS Fistüllerine Yaklaşım)
17:15-17:30 Dr. Selman Sarıca (Endoskopik Hipofizekomi)
17:30-18:00 TARTIŞMA


14 Nisan 2017 / Salon A
09:00-11:00 Pediatrik KBB-BBC  (Vaka Tartışmaları)
Oturum Başkanı : Prof. Dr. İrfan Devranoğlu
Moderatör: Prof. Dr. Ömer Faruk Ünal
Prof. Dr. Mehmet Ada
Doç. Dr. Sinan Atmaca
Op. Dr. Özgül Gergin
Prof. Dr. Umut Akyol
Yrd. Doç. Dr. Önder Günaydın
Prof. Dr. Erdinç Aydın
11:00-11:30 Kahve Molası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferhan Öz
11:30-12:00 Konferans : Prof. Dr. Taner Yılmaz (Bilateral vokal kord paralizisi)
12:00-13:00 Phonak Katkılarıyla
Tinnitus Tedavisine İşitme Cihazı ile Yaklaşım
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Murat Toprak
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Fatih Öğüt
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-16:00 Larengoloji (Vaka Tartışmaları)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Gerek
Moderatör: Prof. Dr. Ferhan Öz
Uzm. Dr. Sevtap Akbulut
Yrd. Doç. Dr. Hakan BİRKENT
Prof. Dr. Haldun OĞUZ
Doç. Dr. Emel Çadallı Tatar
Doç. Dr. Arzu Tüzüner
Doç. Dr. Ersoy Doğan
Prof. Dr. M. Kürşat Yelken
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30-17:00 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Fatih Öktem
Konferans: Op. Dr. Abdülkadir Göksel (Eğri Burun Düzeltilmeleri)
17:00-18:30 Vertigolu Hastaya Yaklaşım : Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu
21:00-22:00 Klasik Fotoğrafçılıktan Iphone Fotoğrafçılığına: Prof. Dr. Murat Ünal, Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ömür
14 Nisan 2017 / Salon B (GENÇ KBB)
09:00-11:00
Oturum Başkanı: Dr. Günter Hafız
09:00-09:15 Dr. Alperen Vural (Cerrahi Teknik-Paratiroid Cerrahisi)
09:15-09:30 Dr. Emine Deniz Gözen (Baş Boyunda Kullanılan Lokal Flepler)
09:30-09:45 Dr. Gökhan Altın (Sialoendoskopi)
09:45-10:00 Dr. Selçuk Güneş (Baş - Boyun Kanserleri ve HPV)
10:00-10:30 Konferans : Dr. Bora Başaran (Boyun Disseksiyonları - Cerrahi Teknik ve Pratik İpuçları)
10:30-10:45 Dr. Ozan Gökdoğan (Eagle Sendromu ve Tedavisi)
10:45-11:00 Dr. Mehmet Düzlü (Glomus Karotikum Cerrahisi-Video Sunumu)
11:00-11:30 Kahve Molası
11:30-13:00
Oturum Başkanı: Dr. Bülent Tutluoğlu
11:30-12:00 Konferans: Dr. Bülent Tutluoğlu (Kronik Öksürüğe Güncel Yaklaşımlar)
12:00-12:30 Konferans: Dr. Elif Aksoy (Transnazal Özefagoskopi)
12:30-13:00 Konferans: Dr. Özlem Konukseven (Ne Zaman İşitme Cihazı)
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-16:00
Oturum Başkanı: Dr. Murat Toprak
14:00-14:30 Konferans: Dr. Mete Kıroğlu (Timpanoplastide Zor Olgular)
Türk KBB-BBC Derneği Başkanı
14:30-14:45 Dr. Tolgahan Çatlı (Koklear İmplant Cerrahisi - Temel Basamaklar)
14:45-15:00 Dr. Senem Kurt Dizdar (Yenidoğan İşitme Taraması)
15:00-15:15 Dr. Gediz Murat Serin (Endoskopik Timpanoplasti)
15:15-15:30 Dr. Şenol Polat (Vestibüler Testler)
15:30-15:45 Dr. Cenk Evren (BPPV'de Tedavi Başarısını Arttıran Faktörler)
15:45-16:00 Dr. H. Bengü Çobanoğlu (Ani İşitme Kaybı – Güncel Yaklaşım)
16:00-16:15 Dr.Aslı Çakır Çetin (Deneysel Tinnitus Modelleri)
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30-18:30
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Ünal
16:30-16:45 Dr. Burak Ömür Çakır (Mikrodebrider Adenoidektomi)
16:45-17:00 Dr. Özgül Gergin (Larengomalazi)
17:00-17:15 Dr. Taliye Çakabay (Pediatrik Trakeotomi)
17:15-17:30 Dr. Hakan Gülen (Tonsillektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması)
17:30-17:45 Dr. Abdulhalim İş (Çocuklarda Adenotonsillektomi ve İştah)
17:45-18:00 Dr. Ömer Tarık Selçuk (Anterior Palatoplasti)
18:00-18:15 Dr. Vural Fidan (Uyku Tıbbına Genel Yaklaşım)
18:15-18:30 Dr. Baver M. Şimşek (Uyku Endoskopisi)
14 Nisan 2017 / Salon C
14:00-16:00 Alerjik Rinitte Tanı, İmnunoterapi ve Uygulamalı Alerji Prick Testi (Abdiibrahim İlaç Firması Koşulsuz Eğitim Desteği ile)

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Berna Uslu COŞKUN –
S.B.Ü - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Kemal Adalı – Bir Nefes Hastanesi
Doç. Dr. Yasemin Korkut – S.B.Ü - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yrd. Doç. Dr. Ömürsen Yıldırım - Şişli Florence Nightingale Hastanesi
Prof. Dr. İlknur Haberal15 Nisan 2017 / Salon A
09:00-11:00 Otoloji - Nörotoloji (Vaka Tartışmaları)
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Levent Özlüoğlu
Moderatör: Prof. Dr. Nazım Korkut  
Prof. Dr. Onur Çelik
Prof. Dr. M. Mete Kıroğlu
Prof. Dr. Enis Alpin Güneri
Yrd. Doç. Dr. Münir Demir Bajin
Prof. Dr. Arif Ulubil 
Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt
11:00-11:30 Kahve Molası
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Murat Toprak
11:30-12:00 Konferans: Prof. Dr. Şefik Hoşal (Parotis Tümörlerine Yaklaşım)
12:00-12:30 Konferans: Prof. Dr. Levent Soylu (Troid Kanserleri, Gereksiz Tanı, Gereğinden Fazla Tedavi)
12:30-13:00 Konferans: Prof. Dr. Levent Sennaroğlu (İç Kulak Anomalileri)
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-16:00 Rinoloji (Vaka Tartışmaları)
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Kemal Değer
Moderatör : Prof. Dr. Asım Kaytaz 
Prof. Dr. Bülent Karcı
Prof. Dr. Cem Meço
Doç. Dr. Gediz Murat Serin
Prof. Dr. Fikret İleri
Doç. Dr. İbrahim Çukurova
Prof. Dr. Alper Tutkun
Prof. Dr. Nesil Keleş
16:00-16:30 Kahve Molası
  Oturum Başkanı:
16:30-17:00 Konferans: Prof. Dr. Taşkın Yücel (Tip Cerrahisinde Yaklaşımlar)
17:00-19:00 Alerjik Rinitte Tanı: Doç. Dr. Berna Uslu Coşkun ve Doç. Dr. Yasemin Korkut
19:00-19:30 Kapanış
15 Nisan 2017 / Salon B (GENÇ KBB)
09:00-11:00
Oturum Başkanı:
09:00-09:15 Dr. Günay Ateş Evren (Alerjik Rinit Semptomlarının Giderilmesinde Akapunkturun Yeri)
09:15-09:30 Dr. Gülpembe Talayhan (Allerjik Rinit-Clinical Practice Guideline 2015)
09:30-09:45 Dr. Uzdan Uz (Mukosiliyer Aktivite)
09:45-10:00 Dr. Ayşe Sezim Şafak (Koku Bozuklukları ve Kök Hücre) 
10:00-10:15 Dr. Ömürsen Yıldırım (İmmünoterapi ve Yenilikler) 
10:15-10:30 Dr. Ahmet Tosun (Nazal Polipozis Patogenez ve Tedavidesinde Yenilikler)
10:30-10:45 Dr. Suat Terzi (Konka Redüksiyon Yöntemleri)
10:45-11:00 Dr. Irmak Uçak (KBB de Akılcı Antibiyotik Kullanımı)
11:00-11:30 Kahve Molası
11:30-13:00
11:30-12:00 GlaxoSmithKline Satellit Oturumu (Rinoloji Olgularında Hipertonik Solüsyonların Yeri)
Dr. Murat Toprak
Dr. Fatih Öktem
Dr. İbrahim Sayın 
12:00-12:15 Kişisel Gelişim:  Dr. İbrahim Sayın (İnsan Nasıl Uçar)
12:15-12:30 Dr. Bülent Koç  (Yüzde Kullanılan Dolgu Malzemeleri)
12:30-12:45 Dr. Esin Özlem Atmış (Yüz Gençleştirmede Yeni Dönem: Non İnvazif Yöntemler)
12:45-13:00 Genç KBB Fotoğraf Çekimi
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-16:00
Oturum Başkanı: Dr. Fatih Öktem
14:00-14:15 Dr. Güven Güvenç (Total Septal Rekonstrüksiyon)
14:15-14:30 Dr.Murat Songu (Otoplasti)
14:30-14:45 Dr. Yusuf Orhan Uçal (Pitanguy Ligamenti ve Scroll Bölge Onarımı)
14:45-15:00 Dr. Denizhan Dizdar (Eğri Buruna Yaklaşım)
15:00-15:15 Dr. Yakup Yeğin (Tipplasti)
15:15-15-30 Dr. Ahmet Altıntaş (Blefaroplasti)
15:30-15:45 Dr. Ayça Özbal Koç (Paranazal Sinüs Mukoselleri)
15:45-16:00 Dr. İrem Erdem (Non Alerjik Rinit)
16:00-18:00
SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Zahide Mine Yazıcı, Dr. Tuba Bayındır
16:00-16:10 S1: Mehmet Düzlü, Mehmet Göcek, (Tiroidektomi Yapılan Hastalarımızın İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçlarının Analizi ve Literatür Verileriyle Karşılaştırılması)
16:10-16:20 S2: Cem Bayraktar, Garip Bekfilavioğlu, Sedat Doğan (Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Nazal Mukosiliyer Aktivitenin Değerlendirilmesi)
16:20-16:30 S3: Sedat Doğan, Cem Bayraktar (Nazal Septal Perforasyonlarda Sonuçlarımızın Retrospektif Analizi)
16:30-16:40 S4: Onur İsmi, Kemal Görür (Açık Kavite Mastoidektomi Sonrasi Mastoid Kavite Obliterasyon Sonuçlarimiz)
16:40-16:50 S5: Suat Terzi, Engin Dursun (Endoskopik Orta Kulak Kemikcik Zincir Rekonstrüksiyonu Yapılan  Hastalarımızın  Değerlendirilmesi)
16:50-17:00 S6: Deniz Hancı, Ayça Başkadem Yılmazer, Belgin Tutar, Semih Karaketir, Enis Ekincioğlu, Yavuz Uyar (Septal Perforasyon Tamirinde Kombine Teknik: Tek Taraflı Orta Konka Flebi İle Karşı Taraf Serbest Alt Konka Grefti)
17:00-17:10 S7: Selçuk Güneş, Burak Olgun, İrem Erdem, Mustafa Çelik, Ayşe Öznur Akidil, Zahide Mine Yazıcı (Paranazal Sinüs Retansiyon Kisti Saptanan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi; Bilgisayarlı Anatomik Çalışma)
17:10-17:20 S8: Baver Maşallah Şimşek, Ayşe Öznur Akidil, Mustafa Çelik, Burak Olgun, İbrahim Sayın, Fatma Tülin Kayhan (Entübasyon Süresinin Ses Üzerine Etkilerinin Akustik Parametreler İle Objektif Değerlendirilmesi; Prospektif Klinik Çalışma)
17:20-17:30 S9: Saime Güzelsoy Sagiroglu, Hüseyin Öztarakçı, Perihan Öztürk (ABO Kangrubu, Rh Faktörü ve Tekrarlayıcı Aftömatöz Lezyonlar)
17:30-17:40 S10: Ahmet Altıntaş, Yakup Yegin   (Bruksizm ve Masseter Kas Hipertrofisinde Botoks Uygulama Sonuçlarımız)
17:40-17:50 S11: Gökhan Altın, Necdet Özçelik (Sialendoskopi Tekniğini Kolaylaştıran Yöntemler)
17:50-18:00 S12: Selman Sarıca, İdris Altun, Nagihan Bilal, Saime Sağıroğlu, Ertaç Tolga Arkan, Zafer Yüksel (Endoskopik Endozal Hipofiz Cerrahisi)
18:00-18:10 S13: Fatma Ceyda Akın Öçal, Ramazan Öçal, Ferit Kuşçu (Modifiye Centor Kriterleri İle Akut Tonsillitte Gereksiz Antibiyotik Kullanımı Önlenebilir Mi?)


16 Nisan 2017 / Salon A
08:30-09:30 Bildiri Tartışma (Doç. Dr. İbrahim Sayın)
09:30-10:00 Kahve Molası
10:00-10:30 Kongre Değerlendirme (Prof. Dr. Ferhan Öz)
10:30-11:00 Kapanış
Albümyap.com