Bilimsel Program

13 Nisan 2017 / Salon A
13:00-15:00 Yüz Estetik Cerrahisi - Olgu Tartışmaları
Oturum Başkanı : Dr. İbrahim Hızalan
Moderatör : Dr. Tamer Erdem
Dr. Eren Taştan
Dr. Naser Dadaşzade
Dr. Fatih Öktem
Dr. Yusufhan Süoğlu
Dr. Süreyya Şeneldir
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-17:30 Baş Boyun Kanserleri - Olgu Tartışmaları
Oturum Başkanı: Dr. Ümit Uluöz
Moderatör: Dr. Babür Küçük
Dr. Günter Hafız
Dr. H. Hakan Coşkun
Dr. Güleser Saylam Kılıç
Dr. Nilda Sütay Süslü
17:30-18:00 Konferans : Horlama ve Uyku Apnesi
Dr. Mustafa Gerek
18:00-18:30 Açılış
18:30-19:30 Kendi Everest’inize Tırmanın - Nasuh Mahruki
13 Nisan 2017 / Salon B (GENÇ KBB)
13:00-15:00
Oturum Başkanı: Dr. Haldun Oğuz
13:00-13:15 Larenks Değerlendirme Yöntemleri - Dr. Burak Olgun
13:15-13:30 Sesin Objektif Değerlendirilmesi –Ses Analizi - Dr. Ziya Saltürk
13:30-13:45 Kekemelik - Dr. Saime Güzelsoy Sağıroğlu
13:45-14:00 Pediatrik - Erişkin Vokal Kord Lezyonlarının Farkları - Dr. Arzu Tüzüner
14:00-14:15 Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonu - Dr. Seher Şirin
14:15-14:30 Larengofarengeal Reflü - Dr. Müge Özçelik
14:30-14:45 Nazal Rezonans Bozuklukları - Dr. Mustafa Çelik
14:45-15:00 Temel Ses Terapisi Teknikleri - Dr. Ayşe Öznur Akidil
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-18:00
Oturum Başkanı: Dr. Asım Kaytaz
15:30-15:45 Endoskopik Sinüs Cerrahisi-Komplikasyonlardan Kaçınma - Dr. Tuba Bayındır
15:45-16:00 Frontal Sinus Ostiyumuna Yaklaşım - Dr. Murat Yener
16:00-16:15 Endoskopik Sfenopalatin Arter Ligasyonu - Dr. Süay Özmen
16:15-16:30 Nüks İnverted Papillomlarda Kombine Yaklaşım - Dr. Şenol Çomoğlu
16:30-16:45 Endoskopik Anjiofibrom Rezeksiyonu - Dr. Zahide Mine Yazıcı
16:45-17:00 Endoskopik DSR - Dr. Mehtap Özkahraman Kınık
17:00-17:15 BOS Fistüllerine Yaklaşım - Dr. Kağan İpçi
17:15-17:30 Endoskopik Hipofizekomi - Dr. Selman Sarıca
17:30-18:00 TARTIŞMA


14 Nisan 2017 / Salon A
09:00-11:00 Pediatrik KBB-BBC - Olgu Tartışmaları
Oturum Başkanı : Dr. İrfan Devranoğlu
Moderatör: Dr. Ömer Faruk Ünal
Dr. Mehmet Ada
Dr. Sinan Atmaca
Dr. Özgül Gergin
Dr. Umut Akyol
Dr. Önder Günaydın
Dr. Erdinç Aydın
11:00-11:30 Kahve Molası
11:30-12:00 Oturum Başkanı: Dr. Ferhan Öz
Konferans : Bilateral Vokal Kord Paralizisi
Dr. Taner Yılmaz
12:00-13:00 Phonak Katkılarıyla
Tinnitus Tedavisine İşitme Cihazı ile Yaklaşım
Oturum Başkanı : Dr. Murat Toprak
Konuşmacı: Dr. Mehmet Fatih Öğüt
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-16:00 Larengoloji - Olgu Tartışmaları
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Gerek
Moderatör: Dr. Ferhan Öz
Dr. Sevtap Akbulut
Dr. Hakan Birkent
Dr. Haldun Oğuz
Dr. Emel Çadallı Tatar
Dr. Arzu Tüzüner
Dr. Ersoy Doğan
Dr. M. Kürşat Yelken
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30-17:00
Oturum Başkanı: Dr. Fatih Öktem
Konferans: Eğri Burun Düzeltilmeleri
Dr. Abdülkadir Göksel
17:00-18:30 Vertigolu Hastaya Yaklaşım : Dr. Levent Naci Özlüoğlu
21:00-22:00 Klasik Fotoğrafçılıktan Iphone Fotoğrafçılığına:
Dr. Murat Ünal, Dr. Şükrü Mehmet Ömür
14 Nisan 2017 / Salon B (GENÇ KBB)
09:00-11:00
Oturum Başkanı: Dr. Günter Hafız
09:00-09:15 Cerrahi Teknik-Paratiroid Cerrahisi - Dr. Alperen Vural
09:15-09:30 Baş Boyunda Kullanılan Lokal Flepler - Dr. Emine Deniz Gözen
09:30-09:45 Sialoendoskopi - Dr. Gökhan Altın
09:45-10:00 Baş - Boyun Kanserleri ve HPV - Dr. Selçuk Güneş
10:00-10:30 Konferans : Boyun Disseksiyonları - Cerrahi Teknik ve Pratik İpuçları
Dr. Bora Başaran
10:30-10:45 Eagle Sendromu ve Tedavisi - Dr. Ozan Gökdoğan
10:45-11:00 Glomus Karotikum Cerrahisi-Video Sunumu - Dr. Mehmet Düzlü
11:00-11:15 Primer Radyoterapi Tedavisi Sonrası Nüksler de Larenks Cerrahisi - Dr. Şehri Burcu Kuzu
11:15-11:30 Kahve Molası
11:30-13:00
Oturum Başkanı: Dr. Bülent Tutluoğlu
11:30-12:00 Konferans: Kronik Öksürüğe Güncel Yaklaşımlar
Dr. Bülent Tutluoğlu
12:00-12:30 Konferans: Transnazal Özefagoskopi
Dr. Elif Aksoy
12:30-13:00 Konferans: Ne Zaman İşitme Cihazı
Dr. Özlem Konukseven
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-16:00
Oturum Başkanı: Dr. Murat Toprak
14:00-14:30 Konferans: Timpanoplastide Zor Olgular
Dr. Mete Kıroğlu
14:30-14:45 Koklear İmplant Cerrahisi - Temel Basamaklar - Dr. Tolgahan Çatlı
14:45-15:00 Yenidoğan İşitme Taraması - Dr. Senem Kurt Dizdar
15:00-15:15 Endoskopik Timpanoplasti - Dr. Gediz Murat Serin
15:15-15:30 Vestibüler Testler - Dr. Şenol Polat
15:30-15:45 BPPV'de Tedavi Başarısını Arttıran Faktörler - Dr. Cenk Evren
15:45-16:00 Deneysel Tinnitus Modelleri - Dr.Aslı Çakır Çetin
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30-18:30
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Ünal
16:30-16:45 Mikrodebrider Adenoidektomi - Dr. Burak Ömür Çakır
16:45-17:00 Larengomalazi - Dr. Özgül Gergin
17:00-17:15 Pediatrik Trakeotomi - Dr. Taliye Çakabay
17:15-17:30 Koanal Atrezi - Dr. Ayça Özbal Koç
17:30-17:45 Çocuklarda Adenotonsillektomi ve İştah - Dr. Abdulhalim İş
17:45-18:00 Anterior Palatoplasti - Dr. Ömer Tarık Selçuk
18:00-18:15 Uyku Tıbbına Genel Yaklaşım - Dr. Vural Fidan
18:15-18:30 Uyku Endoskopisi - Dr. Baver M. Şimşek
14 Nisan 2017 / Salon C
14:00-16:00 Alerjik Rinitte Tanı, İmnunoterapi ve Uygulamalı Alerji Prick Testi -
Abdiibrahim İlaç Firması Koşulsuz Eğitim Desteği ile
Oturum Başkanı : Dr. Berna Uslu Coşkun –

S.B.Ü - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Kemal Adalı – Bir Nefes Hastanesi
Dr. Yasemin Korkut – S.B.Ü - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Ömürsen Yıldırım - Şişli Florence Nightingale Hastanesi
Dr. İlknur Haberal15 Nisan 2017 / Salon A
09:00-11:00 Otoloji - Nörotoloji - Olgu Tartışmaları
Oturum Başkanı : Dr. Levent Özlüoğlu
Moderatör: Dr. Nazım Korkut  
Dr. Onur Çelik
Dr. Mete Kıroğlu
Dr. Enis Alpin Güneri
Dr. Münir Demir Bajin
Dr. Arif Ulubil 
Dr. Yıldırım Beyazıt
11:00-11:30 Kahve Molası
Oturum Başkanı : Dr. Levent Soylu
11:30-12:00 Konferans: Parotis Tümörlerine Yaklaşım
Dr. Şefik Hoşal
12:00-12:30 Konferans: Troid Kanserleri, Gereksiz Tanı, Gereğinden Fazla Tedavi
Dr. Levent Soylu
12:30-13:00 Konferans: İç Kulak Anomalileri
Dr. Levent Sennaroğlu
13:00-14:0 Öğle Yemeği
14:00-16:00 Rinoloji - Olgu Tartışmaları
Oturum Başkanı : Dr. Kemal Değer
Moderatör : Dr. Asım Kaytaz 
Dr. Bülent Karcı
Dr. Cem Meço
Dr. Gediz Murat Serin
Dr. Fikret İleri
Dr. İbrahim Çukurova
Dr. Alper Tutkun
Dr. Nesil Keleş
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30-17:00 Oturum Başkanı: Dr. Asım Kaytaz
Konferans: Tip Cerrahisinde Yaklaşımlar
Dr. Taşkın Yücel
17:00-19:00 Alerjik Rinitte Tanı: Dr. Berna Uslu Coşkun ve Dr. Yasemin Korkut
19:00-19:30 Kapanış
15 Nisan 2017 / Salon B (GENÇ KBB)
09:00-11:00
Oturum Başkanı: Ferhan Öz
09:00-09:15 Alerjik Rinit Semptomlarının Giderilmesinde Akapunkturun Yeri - Dr. Günay Ateş Evren
09:15-09:30 Allerjik Rinit-Clinical Practice Guideline 2015 - Dr. Gülpembe Bozkurt
09:30-09:45 Mukosiliyer Aktivite - Dr. Uzdan Uz
09:45-10:00 Koku Bozuklukları ve Kök Hücre - Dr. Ayşe Sezim Şafak
10:00-10:15 Koku Bozukluklarında Egzersiz Tedavisi - Dr. Kıvanç Günhan
10:15-10:30 İmmünoterapi ve Yenilikler - Dr. Ömürsen Yıldırım
10:30-10:45 Fungal Sinüzitler - Dr. Elif Emel Günay
10:45-11:00 Konka Redüksiyon Yöntemleri - Dr. Suat Terzi
11:00-11:30 Kahve Molası
11:30-13:00
11:30-12:00 GlaxoSmithKline Satellit Oturumu - Rinoloji Olgularında Hipertonik Solüsyonların Yeri
Dr. Murat Toprak
Dr. Fatih Öktem
Dr. İbrahim Sayın 
12:00-12:15 Kişisel Gelişim: İnsan Nasıl Uçar - Dr. İbrahim Sayın
12:15-12:30 Yüzde Kullanılan Dolgu Malzemeleri - Dr. Bülent Koç 
12:30-12:45 Yüz Gençleştirmede Yeni Dönem: Non İnvazif Yöntemler - Dr. Esin Özlem Atmış
12:45-13:00 Genç KBB Fotoğraf Çekimi
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-16:00
Oturum Başkanı: Dr. Fatih Öktem
14:00-14:15 Total Septal Rekonstrüksiyon - Dr. Güven Güvenç
14:15-14:30 Otoplasti - Dr.Murat Songu
14:30-14:45 Pitanguy Ligamenti ve Scroll Bölge Onarımı - Dr. Yusuf Orhan Uçal
14:45-15:00 Eğri Buruna Yaklaşım - Dr. Denizhan Dizdar
15:00-15:15 Tipplasti - Dr. Yakup Yeğin
15:15-15:30 Blefaroplasti - Dr. Ahmet Altıntaş
15:30-15:45 KBB de Akılcı Antibiyotik Kullanımı - Dr. Irmak Uçak
15:45-16:00 Septoplasti-Rinaplasti Sonrası Postoperatif Bakım - Dr. İrem Erdem
16:00-18:30
SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Zahide Mine Yazıcı, Dr. Tuba Bayındır
16:00-16:10 S1: Tiroidektomi Yapılan Hastalarımızın İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçlarının Analizi ve Literatür Verileriyle Karşılaştırılması - Mehmet Düzlü, Mehmet Göcek
16:10-16:20 S2: Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Nazal Mukosiliyer Aktivitenin Değerlendirilmesi - Cem Bayraktar, Garip Bekfilavioğlu, Sedat Doğan
16:20-16:30 S3: Nazal Septal Perforasyonlarda Sonuçlarımızın Retrospektif Analizi - Sedat Doğan, Cem Bayraktar
16:30-16:40 S4: Açık Kavite Mastoidektomi Sonrasi Mastoid Kavite Obliterasyon Sonuçlarimiz - Onur İsmi, Kemal Görür
16:40-16:50 S5: Endoskopik Orta Kulak Kemikcik Zincir Rekonstrüksiyonu Yapılan  Hastalarımızın  Değerlendirilmesi - Suat Terzi, Engin Dursun
16:50-17:00 S6: Septal Perforasyon Tamirinde Kombine Teknik: Tek Taraflı Orta Konka Flebi İle Karşı Taraf Serbest Alt Konka Grefti - Deniz Hancı, Ayça Başkadem Yılmazer, Belgin Tutar, Semih Karaketir, Enis Ekincioğlu, Yavuz Uyar
17:00-17:10 S7: Paranazal Sinüs Retansiyon Kisti Saptanan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi; Bilgisayarlı Anatomik Çalışma - Selçuk Güneş, Burak Olgun, İrem Erdem, Mustafa Çelik, Ayşe Öznur Akidil, Zahide Mine Yazıcı
17:10-17:20 S8: Entübasyon Süresinin Ses Üzerine Etkilerinin Akustik Parametreler İle Objektif Değerlendirilmesi; Prospektif Klinik Çalışma - Baver Maşallah Şimşek, Ayşe Öznur Akidil, Mustafa Çelik, Burak Olgun, İbrahim Sayın, Fatma Tülin Kayhan
17:20-17:30 S9: ABO Kangrubu, Rh Faktörü ve Tekrarlayıcı Aftömatöz Lezyonlar - Saime Güzelsoy Sağıroğlu, Hüseyin Öztarakçı, Perihan Öztürk
17:30-17:40 S10: Bruksizm ve Masseter Kas Hipertrofisinde Botoks Uygulama Sonuçlarımız - Ahmet Altıntaş, Yakup Yegin
17:40-17:50 S11: Sialendoskopi Tekniğini Kolaylaştıran Yöntemler - Gökhan Altın, Necdet Özçelik
17:50-18:00 S12: Endoskopik Endozal Hipofiz Cerrahisi - Selman Sarıca, İdris Altun, Nagihan Bilal, Saime Sağıroğlu, Ertaç Tolga Arkan, Zafer Yüksel
18:00-18:10 S13: Modifiye Centor Kriterleri İle Akut Tonsillitte Gereksiz Antibiyotik Kullanımı Önlenebilir Mi? - Fatma Ceyda Akın Öçal, Ramazan Öçal, Ferit Kuşçu
18:10-18:20 S14: Deri Prick Testi Sonuçlarımızın Retrospektif Analizi: Optimum Test Paneli Hangi Alerjenlerden Oluşmalıdır? - Işıl Adadan Güvenç
18:20-18:30 S15: Kronik/Rekurren Rinosinüzitli Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Analizi - Ferit Akıl, Muhammed Ayral


16 Nisan 2017 / Salon A
08:30-09:30 Bildiri Tartışma - Dr. İbrahim Sayın
09:30-10:00 Kahve Molası
10:00-10:30 Kongre Değerlendirme - Dr. Ferhan Öz
10:30-11:00 Kapanış
Albümyap.com